Aligning vision and strategy

Drakenfruit begeleidt maatschappelijk betrokken organisaties bij het creëren van alignment tussen visie en strategie. Dat doen we met een eigentijdse en tegendraadse stem.