Het creëren van een inclusieve organisatie is waar diversiteit wordt gewaardeerd heeft veel voordelen. Maar, het kan ook een uitdagende reis zijn voor organisaties om aan te beginnen. Zeker als je niet weet waar je moet starten. In deze blogpost geven we zeven tips (en één extra tip) voor organisaties die inclusiever willen worden. Van het definiëren van je visie en waarden tot het bevorderen van een cultuur van inclusie; we behandelen de essentiële stappen die je kunt zetten om een meer inclusieve organisatie te worden.

Tip 1: Definieer je visie en waarden

Wat is dat eigenlijk, inclusie? Het antwoord is nog niet zo gemakkelijk. Er zijn uiteenlopende ideeën over wat inclusie precies inhoudt. En dat kan een probleem worden voor je organisatie. Als iedereen binnen je organisatie iets anders verstaat onder inclusie, dan is er het risico dat er naar tegenstrijdige doelen toe wordt gewerkt of dat er tegenstrijdige strategieën en activiteiten worden opgezet. 

Het loont dus op de lange termijn om voor je organisatie een duidelijke visie te definiëren op diversiteit en inclusie (of diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie) die overeenkomt met de waarden van de organisatie. 

 

Tip 2: Definieer je doelen

Als organisatie heb je bepaalde doelstellingen. Ook op inclusie gebied is het verstandig om doelstellingen op te stellen. Op die manier weet je waar je naartoe moet werken. Dat zorgt ervoor dat je jouw strategieën en activiteiten kan bijstellen als het doel uit zicht raakt. Doelstellingen kun je zien als een soort kompas. Ze geven richting aan jouw activiteiten. Het maakt het makkelijker voor de mensen in je organisatie om de neuzen dezelfde kant op te steken.

 

Tip 3: Doe een D&I nulmeting

Hoe staat het er op dit moment eigenlijk voor? Die informatie is zeer waardevol als je aan de slag gaat met diversiteit en inclusie (D&I). Als je niet weet hoe je er op dit moment voorstaat is het ook erg lastig om te bepalen wat de juiste  volgende stap is. Ook op het gebied van D&I geldt: meten is weten. Voor je nulmeting breng je allerlei verschillende gebieden in kaart. Onze QuickScan Inclusieve Organisatie – visie, strategie & beleid kan je daar bij helpen. We adviseren om te starten bij visie, strategie en beleid om te voorkomen dat je losse initiatieven start die niet met elkaar in lijn zijn.

 

Tip 4: Check je beleid en processen

Beleid en processen hebben grote invloed op de mate van inclusie in je organisatie. De visie en doelen die je hebt opgesteld moeten daarom verankerd zijn in het beleid en de processen van je organisatie. Let op: dit gaat niet alleen om HR-beleid. Vaak zijn we geneigd om voornamelijk te kijken naar werving en selectie, en wijze van communicatie. Maar inclusieve organisaties hebben hun visie op inclusie en doelstellingen ingebed in alle onderdelen van de organisatie. Denk bijvoorbeeld ook aan:

 • toegankelijkheid
 • leiderschap en accountability
 • infrastructuur en organisatie opzet
 • werk-privé balans
 • training, coaching en ontwikkeling
 • inkoop
 • producten en diensten
 • marketing, verkoop en klantencontact
 • partner diversiteit
 • (nul)tolerantiebeleid op discriminatie en racisme
 • etc. 

Voor elk van deze onderdelen (en der zijn er nog meer) kun je jouw beleid controleren op hoe inclusief het is. Een handige vraag om daar bij te stellen is: Voor wie pakt dit beleid negatief uit?  

Tip 5: Faciliteer leren en ontwikkelen

Het is belangrijk om je beleid op orde te hebben. Maar uiteindelijk bestaat een organisatie uit mensen. Daarom kun je niet werken aan een inclusieve organisatie, zonder ruimte te bieden voor ontwikkeling van de medewerkers. Helaas zitten er in onze maatschappij heel veel mechanismes van uitsluiting. Die vinden geheid ook hun weg naar jouw organisatie. Wanneer je zorgt voor trainingsmogelijkheden op het gebied van diversiteit en inclusie, geef je medewerkers de handvatten om inclusiever gedrag te ontwikkelen. 

Denk aan workshops, seminars, e-learning, learning communities, intervisiegroepen, en nog veel meer.

Bekijk bijvoorbeeld ons webinar over calling in & calling out of ga aan de slag met ons D&I abonnement. Of check de fantastische sprekers van onze partner Studio Stoofpot.

Tip 6: Werk aan een inclusieve cultuur

Waar mensen zijn, is cultuur. Cultuur bestaat onder andere uit waarden, overtuigingen, gedrag en artefacten. Stuk voor stuk signaleert het: dit is hoe wij hier met elkaar om gaan. Cultuur is dynamisch en ontwikkelt zich, maar kan ook bewust worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door als organisatie bepaald gedrag te waarderen of bepaalde artefacten een podium te geven. 

Tip 7: Meet je vooruitgang

Last but definitely not least: meet je vooruitgang. Zoals we al eerder zeiden: meten is weten. Je doelen zijn makkelijker te bereiken als je de voortgang regelmatig evalueert. Hoe je precies meet is afhankelijk van de doelen die je hebt opgesteld. Maar voor sommige doelen zijn kwantitatieve metingen goed (bijvoorbeeld voor je retentiepercentages) en voor andere doelen is het juist belangrijk om kwalitatieve metingen te doen (bijvoorbeeld over hoe erg mensen zich thuis voelen). 

 

Extra tip: Blijf werken aan inclusie

Nog even één extra tip. Inclusie is nooit af. Er is telkens een nieuw beginpunt en er is altijd meer te leren en winst te boeken. Het helpt dus om inclusie te gaan zien als integraal onderdeel van je werkpraktijk.

 

 

 

 

 

Hulpmiddel Projectdefinitie

 • Invulbare PDF
 • helpt bij het starten van een inclusief project
 • 9 pagina’s
 • 11 onderdelen
 • 32 hulpvragen
 • eindeloos te gebruiken voor elk nieuw project

 25,00

Boek een consult

zodat we je kunnen helpen bij het inclusiever maken van jouw organisatie!

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?