Het is December! En dit jaar hebben we voor het eerst een Drakenfruit Adventskalender! Elke dag ontvang je een klein cadeautje van ons. Zodat je Lekker het nieuwe jaar in gaat!

*Vanwege ziekte lopen wij een beetje achter met de Adventskalender. Je cadeautjes zijn wat vertraagd, maar komen eraan!

 

1 december: Tool: Richtlijnen voor inclusieve vergaderingen. Vandaag gratis! 

Gebruik onze template om je eigen richtlijnen op te stellen voor inclusieve vergaderingen. In de template vind je vijf secties om over na te denken inclusief leidende vragen en voorbeeldrichtlijnen.

 25,00

"Inclusion is a verb". Letterlijk niet, maar in de praktijk wel. Want alleen door continu stappen te zetten kun je werken aan een inclusievere omgeving.

Deze poster is er om je daar aan te herinneren! Download hem of bestel de gedrukte poster om hem in jouw ruimte op te hangen. Zo worden jij en iedereen die er langs komt continu eraan herinnerd dat inclusie hard werken is.

 • digitaal (pdf) of gedrukt
 • A3, A2 of A1 gedrukte versie

 15,00 45,00

We maakten deze boekenlijst voor je zodat je een richting hebt voor je volgende boek. Maar we moeten eerlijk zijn: deze lijst is verre van compleet. Er zijn nog zoveel meer boeken die je zou moeten kennen, die je zou moeten lezen. Toch hopen we je met deze lijst een klein beginnetje te geven.

 • Pdf
 • 9 pagina’s
 • 24 boektitels

Minimum prijs:  1,00  1,00

Een veilige werk- en leeromgeving is essentieel voor zowel werken als leren. Maar, gezegd is makkelijker dan gedaan. Het creëren van een veilige werk- en/of leeromgeving vraagt om een aantal belangrijke vaardigheden. In dit webinar leren we je alles rondom calling in en calling out, zodat jij deze methodes kunt gebruiken om het gevoel van veiligheid in jouw omgeving te vergroten.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over het webinar.

 • webinar on demand
 • 90 minuten
 • 3 maanden terug te kijken

 25,00 75,00

Wij willen graag dat jouw inclusiereis een succes wordt. Zoals bij elke leerreis is het daarvoor van belang om goed je leerbehoeften en - doelen te onderzoeken. Daarom maakten we voor jou deze tool. Aan de hand van maar liefst 11 hulpvragen onderzoek je jouw persoonlijke relatie en professionele connectie met D&I en sociale rechtvaardigheid. Op basis van je antwoorden bepaal je op welke manier je de komende tijd jouw inclusiereis gaat vormgeven.

 • pdf bestand
 • 10 pagina’s
 • 11 hulpvragen voor het opstellen van je leerdoelen

 25,00

Maak jouw projecten inclusiever en succesvoller met het inclusieve(re) projecten canvas! Dit canvas is ontworpen om projecten te helpen opzetten met aandacht voor diversiteit en inclusie. Met 11 onderdelen waaronder opdrachtgever, projectresultaat, gebruikers en effecten, helpt het canvas je om na te denken over alle aspecten die nodig zijn om jouw project inclusiever te maken.

Door het gebruik van het inclusieve(re) projecten canvas, kun je ervoor zorgen dat de behoeften, perspectieven en stemmen van alle belanghebbenden worden gehoord en geïntegreerd in het project. Het canvas helpt je om bewust te worden van mogelijke beperkingen en biedt richtinggevende vragen. Hierdoor vergroot je de kans op succesvolle projecten die rekening houden met de diversiteit van onze samenleving.

Het inclusieve(re) projecten canvas is geschikt voor iedereen die betrokken is bij projectontwikkeling en -implementatie, ongeacht de grootte of complexiteit van het project. Of je nu een opdrachtgever, projectleider, teamlid of andere belanghebbende bent, dit canvas biedt een gestructureerde aanpak om inclusie te integreren in jouw project.

Kortom, met het inclusieve(re) projecten canvas verhoog je niet allen de kans op een succesvol project, maar draag je ook bij aan een meer inclusieve samenleving. Download nu jouw exemplaar en ervaar zelf hoe dit canvas jouw projecten inclusiever kan maken.

 • invulbare pdf
 • één pagina met richtinggevende vragen
 • één pagina om in te vullen
 • ongelimiteerd te gebruiken

 20,00

Een diversiteit aan perspectieven kan onwijs waardevol zijn. Zeker wanneer een organisatie samenwerkt met communities of wanneer er verschillende stakeholders zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat de verschillende perspectieven niet alleen gehoord worden, maar ook daadwerkelijk invloed hebben? Je leert het in het webinar 'Echte inspraak'.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over het webinar

 • webinar
 • on demand
 • 80 minuten

 75,00

"Real is Rare. Dare to be different".

Laat deze poster je herinneren aan de kracht van diversiteit. Download hem of bestel de gedrukte poster om hem in jouw ruimte op te hangen. Zo worden jij en iedereen die er langs komt continu eraan herinnerd dat jouw authentieke jij wordt gewaardeerd.

 • digitaal (pdf) of gedrukt
 • A3, A2 of A1 gedrukte versie

 15,00 45,00

Op deze ladder zie je verschillende vormen van participatie. Met elke stap naar boven, kom je een stapje dichter bij échte inspraak.

 • digitaal (pdf) of gedrukt
 • A3, A2 of A1 gedrukte versie

 15,00 45,00

Stel je voor: je stapt een bruisende vergaderzaal binnen. Je voelt de opwinding in de lucht. Er staat iets groots te gebeuren, dat merk je aan alles en iedereen is enthousiast. De energie is tastbaar en je geniet van de laatste paar minuten voordat de vergadering van start gaat. Jij, als facilitator van de vergadering, bent de regisseur van wat er zo meteen gaat plaatsvinden. Het is jouw taak om van begin tot eind een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen kan schitteren.

Zodra de vergadering begint is de spotlight niet voorbehouden aan een selecte groep; er is ruimte voor ieders stem. Jij hebt als facilitator namelijk zorgvuldig gewerkt aan het creëren van een inclusieve vergadering. Jouw doordachte keuzes zorgen ervoor dat alle deelnemers worden betrokken, gezien, gewaardeerd, gehoord en geïnspireerd.

Maar achter de schermen sta jij. Vanuit de coulissen leid je deze vergadering. Je introduceert spelregels, de leidende principes die een respectvolle en inclusieve omgeving bevorderen. Deze richtlijnen zetten de toon voor constructieve betrokkenheid, waarbij actief luisteren, het waarderen van diverse perspectieven en het creëren van een veilige ruimte voor open dialoog centraal staan. Net zoals het openingsdeel van een toneelstuk, vormen deze spelregels de basis voor samenwerking en wederzijds respect.

Nu de richtlijnen zijn geïntroduceerd, richt je je aandacht op het verduidelijken van de vergaderdoelen. Terwijl de inhoudelijke discussies beginnen werk jij bewust aan de sfeer. Je gebruikt methodieken en technieken die er voor zorgen dat er dynamische gesprekken op gang komen. Je faciliteert evenwichtige discussies en zorgt voor een goede balans zodat alle verschillende personen tot hun recht komen. Maar je bent ook scherp. Zodra je tekenen van microagressies of uitsluiting spot, grijp je in.
Terwijl de vergadering ten einde loopt, reflecteer je al op deze sessie. En weet je, je mag best een beetje trots zijn. Dat ben je ook. En tegelijkertijd ben je alweer bezig met je ideeën om de volgende vergadering weer net zo succesvol te maken. Want werken aan inclusie is een continu proces.

Over het hulpmiddel

De gids ‘Skills voor het faciliteren van een inclusieve vergadering’ is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die verantwoordelijk is voor het leiden van vergaderingen. In de gids vind je de onderdelen:

 • de juiste toon neerzetten
 • een passende structuur opzetten
 • begeleiden van discussies
 • actief luisteren en empathie
 • conflictbemiddeling
 • gelijkwaardige deelname faciliteren
 • samenvatten en synthetiseren
 • promoten van een gevoel van ‘belonging’
 • continue ontwikkeling

 

 

Aanbevolen prijs:  25,00  25,00

Vandaag, 11 december, vindt er een internationale staking plaats om aandacht te vragen voor een wapenstilstand in Gaza. Als een organisatie die zich inzet voor sociale rechtvaardigheid, voelen wij ons geroepen om deze oproep te ondersteunen. Daarom is Drakenfruit vandaag gesloten.

Onze December adventskalender staat daarom vandaag in het teken van de wapenstilstand. Download deze lijst met boeken die je vandaag kunt lezen, waaronder enkele gratis e-books, om meer te leren over Palestina.

Omdat we staken en we het niet gepast vinden om vandaag voor onszelf aan het werk te zijn, kun je de boekenlijst downloaden zonder dat je het via de shop hoeft te doen.

Let op: bij de staking hoort ook dat we vandaag geen geld uitgeven. Wil je vandaag een boek lezen dat je nog niet hebt? Kies dan een van de boeken onder aan de boekenlijst. Ze zijn gratis te downloaden. Wil je één van de boeken die niet gratis is? Wacht dan tot morgen met deze bestellen. 

Mooi! Je wil aan de slag met een community. En je wil ze eigenlijk niet alleen optrommelen om even snel input te verzamelen; het is de bedoeling dat je een duurzame samenwerking of partnerschap opzet. Dat betekent dat je voor een uitdaging staat.

Hoe zorg je er namelijk voor dat je daadwerkelijk de community waardeert en niet alleen gebruikt als middel voor je eigen doelen. De vragen in deze tool zijn bedoeld om je daar bij te helpen.

 25,00

In deze gids geven we je handvatten waarmee je kunt werken aan een betere organisatie of gemeenschap. Voor elke organisatie is het namelijk belangrijk om een omgeving te creëren waarin mensen elkaar kunnen aanspreken.

De gids geeft je in hoofdstuk 1 meer informatie over waarom het belangrijk is om problematische uitspraken en gedrag aan te kaarten. In hoofdstuk 2 gaan we in op het verschil tussen calling in en calling out. Hoofdstuk 3 geeft je handvatten voor het kiezen van de juiste methode in een specifieke situatie. In hoofdstuk 4 leer je over strategieën die je kunt inzetten. Tot slot krijg je in hoofdstuk 5 tips over hoe je kunt reageren op het moment dat jij de ontvanger van de call in of call out bent.

* Calling in en calling out zijn geen synoniemen voor cancel culture. Calling in en calling out zijn onlosmakelijk verbonden met feedbackcultuur, accountability en een lerende organisatie of gemeenschap. In die context moeten deze methodieken ook gebruikt en geplaatst worden.

Tip: we werken continu aan nieuwe producten en diensten. Al deze downloads zijn vrij te downloaden bij alle D&I Strategie Abonnementen. Als je met veel tools wil werken en vaak webinars wil volgen, is het D&I Strategie Abonnement

 25,00

Moeilijke gesprekken zijn, nouja, moeilijk. De vragen in deze tool moeten je helpen om een ‘moeilijk gesprek’ goed voor te bereiden. De ene vraag is mogelijk waardevoller voor je dan de andere. Dat is prima! Soms kan het helpen om iemand anders te betrekken bij je voorbereidingen. Die persoon kan mogelijk weer inzichten en perspectieven bieden die je zelf over het hoofd hebt gezien.

Aan de hand van 9 vragen bereid je de moeilijke gesprekken voor.

 

Tip: we werken continu aan nieuwe producten en diensten. Al deze downloads zijn vrij te downloaden bij alle D&I Strategie Abonnementen. Als je met veel tools wil werken en vaak webinars wil volgen, is het D&I Strategie Abonnement

 0,00

In de Masterclass Inclusieve Projecten Opzetten behandelen we 12 onderwerpen die je helpen jouw projecten inclusiever kan maken. Ben jij een projectmanager, teamleider of iemand die zijn projecten inclusiever wil maken? Heb je moeite met het betrekken van diverse stakeholders, het stellen van inclusieve doelstellingen en het behalen van impactvolle resultaten? Dan is deze Masterclass voor jou.

Het resultaat van de masterclass

Aan het einde van deze Masterclass heb je een goed begrip van wat je allemaal nog inzichtelijk moet maken met betrekking tot jouw project. Ook weet je per onderdeel wat jij zou kunnen ondernemen om het project inclusiever te maken.

 

Doelgroep

 • Projectleiders, projectmanagers
 • Projectondersteuners
 • Schrijvers van projectplannen, subsidieaanvragen en tenders.

 

Onderwerpen

 1. Waarom een inclusief project uitvoeren: het zakelijke belang van diversiteit en inclusie
 2. De opdrachtgever: het bepalen of je de juiste opdrachtgever hebt, en wat je nodig hebt van die opdrachtgever om te zorgen dat het project zo inclusief mogelijk kan zijn
 3. De projectleider: achterhalen wat je nodig hebt van de projectleider voor jouw project en zorgen dat je projectleider zo inclusief mogelijk handelt
 4. Het projectteam: het samenstellen van een projectteam dat een succes kan maken van je (inclusieve) project
 5. De uitdaging/probleem: het formuleren van het probleem vanuit een inclusief perspectief
 6. De trigger voor het project: het analyseren van de aanleiding van jouw inclusieve project
 7. De projectdoelstellingen: het stellen van doelen die inclusief en impactvol zijn
 8. De projectresultaten: het meten van succes op een manier die diverse perspectieven omvat
 9. De afbakening van het project: het definiëren van de scope en grenzen van jouw project
 10. De effecten van het project: het anticiperen op de mogelijke impact op verschillende groepen
 11. De gebruikers/belanghebbenden: het betrekken en kracht geven van diverse stemmen in het project
 12. De projectomstandigheden: het beheersen van risico’s, beperkingen en onzekerheden op een inclusieve manier
 13. Aan de slag!

 

Wat je ontvangt

 • Een online Masterclass van 60 minuten
 • Praktische tools: de slides, het Inclusieve(re) Projecten Canvas, Hulpmiddel Projectdefinitie

 99,00

Je wil aan de slag met een project.

Mooi! Wij willen graag dat je het project opzet voor succes, zodat je ook echt op duurzame wijze de doelen gaat bereiken die je wilt bereiken. Om je daarbij te helpen maakten we je dit document voor de projectdefinitie. In dit document beantwoord je een aantal vragen die van belang zijn voor een goede start van je project.

Wat is een projectdefinitie?

De projectdefinitie is een document waarin je héél duidelijk omschrijft wat het project inhoudt. Voordat je van start gaat denk je dus heel goed na over wat er nou eigenlijk belangrijk is voor je project. Dat breng je samen in één document zodat jij en alle andere betrokkenen precies weten waar jullie aan beginnen.

Wat staat er in het Hulpmiddel Projectdefinitie?

Het Hulpmiddel Projectdefinitie is bestaat uit 11 onderdelen:

 1. Opdrachtgever
 2. Projectleider
 3. Uitdaging of probleemstelling
 4. Aanleiding
 5. Doelstelling
 6. Projectresultaat
 7. Afbakening
 8. Effecten
 9. Gebruiker(s)
 10. Randvoorwaarden
 11. Moment van de waarheid

Bij elk onderdeel staan er vragen die je helpen om jouw eigen project te verkennen. Na het invullen van het hulpmiddel heb je dus een duidelijk beeld van deze onderdelen van jouw project.

Wat maakt dit hulpmiddel uniek?

Het unieke aan ons Hulpmiddel Projectdefinitie is dat er naast de ‘standaard’ vragen ook vragen in staan vanuit een diversiteit & inclusie (D&I) lens. Want om je project zo inclusief mogelijk te maken, zijn er een aantal extra zaken waar je stil bij moet staan. Met dit hulpmiddel werk je dus niet alleen aan een goed project, je reflecteert ook op het inclusiegehalte van jouw project.

Voor wie is dit hulpmiddel?

Dit hulpmiddel is voor iedereen die met een project aan de slag gaat en wil dat:

Hoe werk ik met dit hulpmiddel?

Nadat je het document hebt aangeschaft download je het en open je jouw hulpmiddel. Je begint bovenaan het document en werkt door naar beneden. Als je in je eentje een project doet, vul je het gewoon zelf in. Maar als je in teamverband werkt, vul je in de ideale situatie het document in met jouw team. Bij sommige vragen zul je merken dat je er nog even over na moet denken of dat je veranderingen moet doorvoeren. Daar is het precies voor bedoeld! Want nu onderschep je een mogelijk probleem van tevoren, in plaats van tijdens de uitvoering van je project. Ben je klaar met het invullen van het document en met het beantwoorden van de vragen? Dan kan je nu je projectdefinitie of projectplan gaan schrijven. Succes!

 

Tip: we werken continu aan nieuwe producten en diensten. Al deze downloads zijn vrij te downloaden bij alle D&I Strategie Abonnementen. Als je met veel tools wil werken en vaak webinars wil volgen, is het D&I Strategie Abonnement

 25,00

Inclusie is een continue reis. Het is daarom belangrijk om heel bewust bezig te blijven met je eigen ontwikkeling. Deze tool helpt je met het in kaart brengen van wat je nog wilt leren en hoe je dat gaat doen.

Gebruik deze tool om voor jezelf een inclusie ontwikkelplan te maken. In 10 vragen wordt je begeleid naar het maken van je eigen ontwikkelplan.

 • pdf vorm
 • 10 vragen
 • 3 pagina’s

 5,00

Wat verstaat jouw organisatie eigenlijk onder inclusie? Zodra je met inclusie aan de slag gaat is het belangrijk om dat gesprek te voeren. Om je daar een handje bij te helpen hebben we deze tool ontwikkeld. In de tool vindt je:

 • Uitleg hoe je met je D&I werkgroep of team het gesprek voert over inclusie quotes
 • 6 quotes in het Nederlands en Engels om te bespreken
 • Reflecties op de verschillende quotes om jullie gesprek naar een volgend level te tillen
 • PPT
 • 4 pagina’s

 10,00

19 december: verrassing

20 december: verrassing

21 december: verrassing

22 december: verrassing

23 december: verrassing

24 december: verrassing

25 december: verrassing

26 december: verrassing

27 december: verrassing

28 december: verrassing

29 december: verrassing

30 december: verrassing

31 december: verrassing

Geef me een seintje bij een nieuw cadeautje

* indicates required

Intuit Mailchimp

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?