Bewonersopdracht

Pact Woensel Zuid, 2023 – 2024

9

Advies, begeleiding, projectmanagement

Over het project

Achtergrond en behoeften

Een grondige analyse van Woensel Zuid onthulde de noodzaak voor verbeteringen in Woensel Zuid. De focus lag op het identificeren van effectieve manieren om de gemeenschap te versterken en bewoners centraal te zetten. Pact Woensel Zuid valt onder het landelijke programma Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt. 

Uitdaging

Voor dit project was het de bedoeling dat we drie scenario’s zouden opleveren en een advies voor het betrekken van bewoners bij Pact Woensel Zuid. De scenario’s moesten aan een aantal eisen voldoen. 

De aanpak

Samenwerking met bewoners en partnerorganisaties

Gedurende dit proces hebben we samengewerkt met het programmateam van het Pact, de bewoners en de partnerorganisaties. Vooral de bewoners stonden centraal, omdat zij degenen zijn die daadwerkelijk in Woensel Zuid wonen en dus veel belang hebben bij het project. Het project gaat over hun invloed op het stadsdeel, dus vanaf begin af aan moesten we hen daarin centreren.

Ontwikkeling van scenario’s

Door middel van workshops en participatieve methoden werden drie innovatieve scenario’s gecreëerd, elk gericht op verschillende aspecten van gemeenschapsontwikkeling en bewonersbetrokkenheid.

Schrijven van het rapport

 De ideeën en visies van de werkgroep hebben we vastgelegd in het uiteindelijke rapport. Daarin zijn de drie scenario’s uitgewerkt inclusief kanttekeningen en informatie over wat er nog zou moeten worden uitgewerkt. Daarnaast is in het rapport een advies opgenomen over hoe om te gaan met de verschillende scenario’s.

Presenteren van het advies

Het rapport hebben we gepresenteerd aan het kernteam, waarna de groep en de bewoners zelf het rapport hebben gepresenteerd aan de Alliantieraad. Met succes!

 

Het vervolg

Nadat het project positief was afgerond zijn we gevraagd om ook een rol te spelen in het vervolg: het uitwerken van de scenario’s zodat ze geïmplementeerd kunnen worden. In 2024 zijn we daarom van start gegaan met het voorbereiden van drie projectgroepen en een klankbordgroep.

Neem contact op

Stuur ons een berichtje als je vragen hebt. Of plan hier direct een kennismakingsgesprek in.

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?