Verdiepingsstof Inclusie & Ik

Aligning vision and strategy

Definities & Begrippen

Diversiteit & Inclusie

Het verschil tussen smalle en brede inclusie (blog). Blog waarin wordt uitgelegd wat smalle inclusie is en wat brede inclusie is. Ook wordt uitgelegd waarom het nuttiger is om je te focussen op smalle inclusie.
Kenyona Matthews “Inclusion over Diversity” (video). Kenyona Matthews over hoe alleen werken aan diversiteit niet voldoende is. Authentiek jezelf kunnen zijn is waar we aan moeten werken.
The Danger of a Single Story (video). Over het belang van representatie en authentieke verhalen.
Inclusie begrijpen: niveaus, arena’s en maten van inclusie (artikel). In dit artikel wordt inclusie op drie manieren verder geoperationaliseerd.

Sociale rechtvaardigheid

Lilly Singh “A Seat at the Tabel isn’t the Solution for Gender Equity (video). Lilly Singh over hoe het tijd is om nieuwe tafels te bouwen voor gendergelijkheid.
Paradox of Tolerance: To Tolerate or Not To Tolerate? (artikel en video)  Over de paradox van tolerantie en hoe deze theorie werkt.

Validisme

Wat is validisme, en 5 voorbeelden hiervan (artikel). Over institutioneel validisme, geïnternaliseerd validisme, interactioneel validisme, stigmatisering in de media en validisme in de zorg.
Het is 2020. Je kan validisme niet over het hoofd zien (artikel). Movisie in gesprek met activist Naomi Doevendans. Over wat validisme is, taalgebruik en wat je kunt doen tegen validisme

Inclusie en jij als persoon

Bias & Privilege

Project Implicit (test). Test je eigen impliciete bias. Je kunt onder andere je bias testen op: gender, disability, seksualiteit, leeftijd, gewicht, huidskleur, religie, ‘ras’ en nog meer.

Intersectionaliteit

Kimberlé Crenshaw: What is intersectionality? (video) De grondlegger van de term intersectionaliteit legt uit wat het inhoudt.
The Roots of Intersectionality (artikel). Stuk over de achtergrond en het ontstaan van het begrip intersectionaliteit. 

Inclusieve persoonlijke vaardigheden

Be an active bystander (artikel). Artikel met tips over hoe je een actieve bystander (dus een bondgenoot) kan zijn in onveilige situaties.
Calling in and calling out (gids). De gids geeft je in hoofdstuk 1 meer informatie over waarom het belangrijk is om problematische uitspraken en gedrag aan te kaarten. In hoofdstuk 2 gaan we in op het verschil tussen calling in en calling out. Hoofdstuk 3 geeft je handvatten voor het kiezen van de juiste methode in een specifieke situatie. In hoofdstuk 4 leer je over strategieën die je kunt inzetten. Tot slot krijg je in hoofdstuk 5 tips over hoe je kunt reageren op het moment dat jij de ontvanger van de call in of call out bent.
What role were you born to play in social change (artikel)? In dit artikel worden de vier verschillende rollen van Bill Moyer kort toegelicht.

Inclusie op het werk

Vormgeven van een inclusieve organisatie

(Re)designing corporations (video). Les over het herontwerpen van organisaties. In deze les worden traditionele bedrijven heroverwogen en worden nieuwe modellen van productiviteit, leiderschap en organisatie overwogen, gemeten aan de hand van gemeenschap en harmonie, in plaats van uitbuiting en hiërarchie.
Hoe word je een inclusievere organisatie? (blog) Blog waarin wordt uitgelegd wat een inclusieve(re) organisatie is en wat de eerste stap is.
Hoe begin je met inclusie? 7 Tips voor organisaties (blog) Blog waarin 7 tips (én een extra tip) worden gegeven zodat je organisatie stappen kan maken op inclusiegebied.
Fases van inclusie (blog) In deze blog worden de vijf fases uitgelegd waar een organisatie doorheen gaat in hun inclusiereis.
Hulpmiddel Projectdefinitie (document). Gebruik dit hulpmiddel om je project goed te definiëren. Indien relevant staan er extra hulpvragen om je project ook zo inclusief mogelijk te maken.
Tipsheet doorstroom vrouwen op het werk (document). Tips van het College voor de Rechten van de Mens voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen in organisaties.

Beleid maken

Diversity & Inclusion Policy: The 10 policies your organisation needs (artikel). Een overzicht met tien verschillende beleidsstukken waar je aan kunt denken voor jouw organisatie. 

Meten = weten

QuickScan Inclusieve organisatie – visie, beleid en strategie (document). Onze eigen QuickScan voor het in kaart brengen van de huidige situatie in je organisatie.

Taal

Waarden voor een nieuwe taal (document). Handreiking van Code Diversiteit & Inclusie voor een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen. 
Is het B1? (tool) Website waar je kunt checken of de taal die je gebruikt B1 niveau is (toegankelijk). 
Het Taaldossier van OneWorld (blogs). OneWorld’s verzameling van blogs die gaan over taal. 
De incomplete stijlgids van WomenInc (gids). Stijlgids van WomenInc met uitleg over linguistic bias en tips voor inclusiever schrijven. 
LAKS Taalgids (gids). Taalgids van het Landelijk Actie Komitee Scholieren
The Bias of ‘Proffessionalism’ Standards (artikel). Artikel over taal als middel om mensen van kleur uit te sluiten.

Inclusief Leiderschap

Tips for facilitating inclusive meetings. Als leider heb je regelmatig overleggen of vergaderingen. In dit document lees je tips voor het voorbereiden en voeren van inclusieve overleggen. 

Trainen & Faciliteren

Inclusive Facilitation Guide. Gids met tips om op te letten bij inclusiever faciliteren.  

Diversity Toolkit: A Guide to Discussing Identity, Power and Privilege. Een uitgebreide toolbox met activiteiten voor het bespreken van identiteit, macht en privilege.

Onderwijs

Alle leerlingen hebben baat bij multiculturele aanpak (artikel). Over de verschillen tussen een kleurenblinde aanpak, assimilatie-aanpak en multiculturele aanpak.

Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen (online sessie). Online sessie over het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens getiteld ‘Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen’ dat de situatie voor deze groep leerlingen in Nederland beschrijft.

Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs (online sessie). Leerlingen vertellen over knelpunten en mogelijke oplossingen. Let op: voornamelijk gericht op leerlingen met beperkingen. Andere vormen van marginalisaties worden buiten beschouwing gelaten.

Werken aan een inclusieve leeromgeving voor alle studenten (hoofdstuk)In hoofdstuk 15 van de Leidse Canon schrijven Nienke Spaan en Kaylee Rosalina over het ontwikkelen van een inclusieve leeromgeving voor studenten.

Inclusief Perspectief op Hoger Onderwijs (video)Een gesprek over het belang van projecten die bijdragen aan een veilige en inclusieve leeromgeving, waar ruimte is voor een intersectioneel perspectief op onderwijs. Wat voor verschil kan studentengeluid maken? Welke stappen zijn er nodig voor inclusief onderwijs? En wat is de meerwaarde van deelnemen aan een traject waar jouw verschillende identiteiten ruimte krijgen?

Universal Design for Learning (video). Een video waarin wordt uitgelegd wat Universal Design for Learning is. Kanttekening: deze video kan overprikkelend zijn. Als je daar snel last van hebt, kun je het beste alleen het geluid aanzetten. Je mist dan in principe geen informatie.

Culturally Responsive Teaching: Examples, strategies & activities for success (artikel). In dit artikel wordt uitgelegd wat culturally responsive teaching is en welke strategieën je kunt inzetten.

Waardevolle boeken

*Affiliate links

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?