Calling in & Calling out

Een veilige werk- en leeromgeving is essentieel voor zowel werken als leren. Maar, gezegd is makkelijker dan gedaan. Het creëren van een veilige werk- en/of leeromgeving vraagt om een aantal belangrijke vaardigheden. In dit webinar leren we je alles rondom calling in en calling out.

Over dit webinar

Voor elke organisatie is (sociale) veiligheid een belangrijk onderwerp. Daarvoor wordt er vaak gewerkt aan goede procedures, plekken waar je terecht kunt als er iets aan de hand is en regels en richtlijnen voor het omgaan met incidenten. Allemaal belangrijke punten! Maar uiteindelijk heeft veiligheid vooral te maken met hoe de mensen binnen een organisatie met elkaar omgaan. Werken aan een inclusieve en veilige cultuur waar mensen elkaar durven aan te spreken is dus essentieel. 

 In dit webinar geven we je handvatten, kennis en skills zodat je kunt werken aan een veiligere werk- en/of leeromgeving.

Let’s get started

Documenten downloaden Het webinar