Over inclusie wordt steeds vaker gesproken en geschreven. De meeste organisaties vinden het namelijk belangrijk om inclusief te zijn. Maar, wat betekent dat nou eigenlijk? Zo eenduidig is het begrip inclusie namelijk niet. In het concept inclusie zitten allerlei verschillende lagen en aspecten. In deze blog gaan we in op het verschil tussen smalle inclusie en brede inclusie.

Smalle inclusie gaat over sociale rechtvaardigheid

Bij smalle inclusie wordt naar processen van inclusie en uitsluiting gekeken op het niveau van sociale ongelijkheid en sociale groepen. Dat gaat dus bijvoorbeeld over gender, sociaal-economische achtergrond, culturele achtergrond, (dis)ability, etc., etc. Smalle inclusie is gericht op groepen die gemarginaliseerd worden in (of door) de maatschappij. Dat zijn dus groepen die structureel (meer) uitgesloten worden. 

 

Brede inclusie gaat over alle verschillen

Bij brede inclusie wordt niet specifiek naar sociale ongelijkheid gekeken, maar naar alle mogelijke verschillen. Ook verschillen op persoonlijk niveau worden meegenomen bij brede inclusie. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verschillen in behoeften tussen mensen of aan specifiekere verschillen zoals of iemand in een dorp of een stad is geboren. 

 

Een specifieke focus zorgt voor een brede impact

Waarom Drakenfruit eigenlijk altijd focust op smalle inclusie

Je instinct zegt misschien dat het goed is om breed naar inclusie te kijken. Maar bij Drakenfruit denken we daar anders over. Om de wereld een stukje mooier te maken, is het belangrijk om gericht te werken aan verbeteringen. Wanneer je werkt vanuit de smalle definitie, kun je gerichter werken aan het wegnemen van barrières zodat ongelijkheid op grotere schaal vermindert. 

Maar in de kern blijft de visie natuurlijk dat iedereen gelijkwaardig is. Een focus op smalle inclusie leidt daarom vaak óók tot bredere inclusie. Zo zorgt een specifieke focus, voor een brede impact.  

Chat openen
Hulp nodig?
Hoi en welkom,
Kunnen we iets voor je betekenen?